All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm | SSB: 80m  40m  20m  17m  15m  12m  10m | QO-100 | Search
DJ4PK-Cluster - The page updates automatically every 10 seconds.

DX-CallQRG Date - Time UTCSpotterComment
PB8DX21205.02023-10-2 - 11:12DO2ANWUSB JN57qv -> JO21du
EA4EUI21205.02023-10-2 - 11:12DO2ANWCDM EA*
IZ4NPE21250.02023-10-2 - 11:09RC8SCCQ DX SP
R3XCT21230.02023-10-2 - 11:03PB8DX
OH6RM21285.02023-10-2 - 11:00JA2XLVCQ
UI6A/M21186.02023-10-2 - 10:55RX0FAD-07/AD-08
EA4EUI21205.02023-10-2 - 10:37R9CCtnx QSO
RO80SD21197.02023-10-2 - 10:37RV6AGCCQ op.R6BH
RO80SD21197.02023-10-2 - 10:36R0CDOSpecial Call
9H2LT/P21200.02023-10-2 - 10:27PB8DXMario QTH Gharghur
RO80SD/R6BH21197.02023-10-2 - 10:25R6BH
9H2LT/P21200.02023-10-2 - 10:11DO1MDE..fine signal..tnx for QSO!
IT921300.02023-10-2 - 10:06IT9EYAcq it9eya
5X3K21295.02023-10-2 - 10:05RO9OCQ UP 5-15
5X3K21295.02023-10-2 - 10:03OH2LZCtnx qso up 15
R2AKN21203.02023-10-2 - 10:02R2AKNRN+KDR NEW AWARDs
5X3K21295.02023-10-2 - 09:54SQ7HGD55 up5
5X3K21295.02023-10-2 - 09:51F8BONSSB 5up Tnx Team 73s
RA0AY21214.02023-10-2 - 09:50UI0BCQ
5X3K21295.02023-10-2 - 09:43OK6DJUp5
RV9XV21217.02023-10-2 - 09:35YU2DVDThanks for the qso ,73
RO80PK21211.02023-10-2 - 09:20RV0APHCQ CQ CQ
RO80PK21211.02023-10-2 - 09:17R1IAJPerevaly Kavkaza
US4IQS21270.02023-10-2 - 08:51SV3SKQ5/9 tnx 73
US4IQS21270.02023-10-2 - 08:47F5PMWTNX QSO
US4IQS21270.02023-10-2 - 08:45DJ3ABC5/9 strong
ZL1DK21222.02023-10-2 - 08:38DK3TG53 near Munich
R0ADD21208.02023-10-2 - 08:34RK3DQEtnx QSO
ZL1DK21222.02023-10-2 - 08:32EC7KCCC ZL1*
BD4QJP21230.02023-10-2 - 08:29BD4QJPUSB
R9LY21185.02023-10-2 - 08:29RK3DQEtnx QSO
VK2IZ21300.02023-10-2 - 08:26M0SJScheers 73 gl
ZL1DK21222.02023-10-2 - 08:26RK6FO
R0SA21197.02023-10-2 - 08:26RK3DQEtnx QSO
ZL1DK21222.02023-10-2 - 08:24F5PMWTNX QSO
SX52OA21298.02023-10-2 - 08:21SV1NZRAWARD OA
ZL1DK21222.02023-10-2 - 08:20EB5BBCALLING CQ DX
G2BKZ21256.02023-10-2 - 08:19VK2SOLTNX QSO 73
SX52OA21298.02023-10-2 - 08:19SV1SPJSES TNX QSO 73
SX52OA21289.02023-10-2 - 08:18VK5KI5/7qso,lp.
IU5OAV21275.02023-10-2 - 08:13MM7CEHSCOTLAND
M0ZNK21250.02023-10-2 - 08:12VK2SOLTNX QSO 73
ZL1DK21222.02023-10-2 - 08:10IK2TDRCQ CQ
SX52OA21298.02023-10-2 - 08:07SV1QVA5th OCEAN GREEK AWARD
CQ15M21275.02023-10-2 - 08:06MM7CEHSCOTLAND
JA3GPR21256.02023-10-2 - 08:02SO5CALCQ
JA2GPR21256.02023-10-2 - 08:02SO5CALcorecct call
JA2GPR21256.02023-10-2 - 08:01CT2JUTCQ
ZL1VK21222.02023-10-2 - 07:47CT2JUTcq
VK2GJS21237.02023-10-2 - 07:40OH2BLVcq dx lp ,Gary
Impressum (Imprint / Legal information)