All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
YR100R21270.02018-07-18 - 12:35RK7Ctnx QSO
YR100R21270.02018-07-18 - 12:29YO3GOD
7V9A21200.02018-07-18 - 11:167X2GXHabibas Islands IOTA/AF-094
7V9A21200.02018-07-18 - 11:142E0MNG
7V9A21200.02018-07-18 - 11:05I2YBC
IT9FRD21300.02018-07-18 - 08:31DO4USAThx qso! Grazie mille
DO4USA21300.02018-07-18 - 08:16US4IGHtnx QSO
OH8MBN21300.02018-07-18 - 08:13DO4USAThx QSO - VY73! :O)
F4TPV21300.02018-07-18 - 08:07DO4USASorry....low sig 2/2 vy73!
UX3MC21300.02018-07-18 - 07:53DO4USAVy73!
4Z5UN21300.02018-07-18 - 07:52DO4USATnx Evgeni vy73
DO4USA21300.02018-07-18 - 07:34DO4USACQ CQ ! TEST
KI7M21287.02018-07-17 - 20:41KI7MCQDX JA/ASIA
EA2EMO/QRP21220.02018-07-17 - 19:17SP7VTQtnx qso
EA2EMO/QRP21220.02018-07-17 - 19:11EA1BKOvgz-382
EA3TO/P21282.02018-07-17 - 16:38EA1DRLCL-274
EA3TO/P21282.02018-07-17 - 16:32EA3BBJCL-274
E78AX21228.02018-07-17 - 13:54IT9BYS
OD5ZZ21314.92018-07-17 - 13:10DL1CLMbig signal cq cq cq
YR100R21250.02018-07-17 - 11:27DO4MMTNX 5/5 73
YR100R21250.02018-07-17 - 11:21YO3IMDcq SES award
G7OGX21340.02018-07-16 - 19:56G7OGXSSTV SCOTTIE 2
EL2BG21245.02018-07-16 - 18:10EL2BGCQ DX
9A25RRC21204.02018-07-16 - 11:59EA6GKCQ
9A25RRC21204.02018-07-16 - 11:549A3GPH25 year RRC
EA4EUI21230.02018-07-16 - 10:26PA3MATnx for QSO Frank
EA4EUI21230.12018-07-16 - 10:23DO4MMTNX 5/9 73
EA4EUI21230.02018-07-16 - 10:14ON6GOThanks for qso frank
JH1GTY/621235.02018-07-16 - 10:12JH7RTQJCC 47005A
EC2AG21285.02018-07-16 - 10:07EC5ALJVGBU- 129 DME- 09209
VR2XMT21215.02018-07-16 - 10:01JH7RTQCQ
EC2AG/P21285.02018-07-16 - 10:00EA7TSbuena propa
EC2AG/P21285.02018-07-16 - 09:58EC2AGvgbu-129
R2AKN21211.02018-07-16 - 09:58RA3ATTAFARU+ARKTIKA
JD1YAB/JD121190.02018-07-16 - 06:36JA8LNRMarcus Island(JA)
JD1YAB/JD121190.02018-07-16 - 06:33JH0KHRMinami Torishima
E51JD21305.02018-07-15 - 23:35K9UK
E51JD21305.02018-07-15 - 23:30KV5J
E51JD21305.02018-07-15 - 23:25K9JDP
E51JD21305.02018-07-15 - 23:21KJ6TOA73 .. Worked 100w
E51JD21305.02018-07-15 - 22:32W0XXcq
LU5FC21279.02018-07-15 - 18:37DO1BA4/7 at JN48tr
PY2SBY21245.02018-07-15 - 18:32PY2SBYcqdx cqdx
LU5FC21279.02018-07-15 - 18:31ON7PSCalling dx tnx 73
K5NQ21295.02018-07-15 - 17:54K5NQRARE ONES NOLA
CS2018FWC21250.02018-07-15 - 17:00CT1EJBCQ CQ CQ Last Day
CS2018FWC21250.02018-07-15 - 16:30CT1EJBFIFA WORLD CUP 2018
PY2FDC21207.02018-07-15 - 16:09ON5WOTnx QSO 3-3
PY2FDC21207.02018-07-15 - 16:06CE4CBJ57;thanks
W5PLT21300.02018-07-15 - 14:19NW4TFI can\'t hear you