All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
IT9EYA21300.02021-05-12 - 12:20IT9EYAcq cq
LZ3ND21301.02021-05-12 - 12:07JA0DCQGood Sig! Nick
VU2XO21260.02021-05-12 - 11:54JA0DCQCQing Patel-san
3B8BAL21228.02021-05-12 - 09:37IZ5CML
3B8BAL21228.02021-05-12 - 09:35ON4CCCujo cq cq 53 hetre
3B8BAL21228.02021-05-12 - 09:29IU5LBQ73 55
3B8BAL21228.02021-05-12 - 09:23IZ1WWQMn Tnx,73s
3B8BAL21228.02021-05-12 - 09:11F4HEC
DV1DLX21225.02021-05-12 - 09:00JM1FDC58 QSB TNX QSO Nilo!
3B8BAL21228.02021-05-12 - 08:56S53ZO
3B8BAL21228.02021-05-12 - 08:49IU0OVBtks QSO
EA7JQA21280.02021-05-12 - 08:03IU3OCW5 9/20 in Venezia 73
IK4GRO21275.02021-05-12 - 06:57VK3ZJStrong SP VK east coast
IK4GRO21275.02021-05-12 - 06:459K2GTCDM I*
KP4FRA21340.02021-05-11 - 20:57EA3AQRJN11BJ<>FK67WX
9Z4AH21330.02021-05-11 - 19:55IK4POIcqdx cqdx cqdx
9Z4AH21330.02021-05-11 - 19:555B4AIXJulien ..STRONG
9Z4AH21330.02021-05-11 - 19:51IT9BMH73s
LU7DUE21222.02021-05-11 - 19:48IU5LBQ73 58
LU7DUE21222.02021-05-11 - 19:33I3TXVGracias por QSO, 73!
EA8CVZ21310.02021-05-11 - 19:33PY2KNK55 Pablo Gracias por el qso 73
9Z4AH21330.02021-05-11 - 19:29KP4DRBOp.Julien/Antilles-Tri/Tobago
EA8CVZ21310.02021-05-11 - 19:25WP4RFcq cq
KD2UHD21290.02021-05-11 - 19:24KD2UHDCQ CQ Young Ham
L21RCA21270.02021-05-11 - 19:23IZ0TTE59+ tnx
IU0PEQ21285.02021-05-11 - 19:22IU0PEQUSB JN61aw -> FF75qq
L21RCA21287.52021-05-11 - 19:20EA4HKFUSB IM78wq -> FF75qq
L21RCA21270.02021-05-11 - 19:20I8VJK55
L21RCA21270.02021-05-11 - 19:14YV5JGOSES LOUD 55 GRS 73S CQDX SPLX
L21RCA21270.02021-05-11 - 19:07DO5SJTNX 73
EA8CVZ21310.02021-05-11 - 19:05EA8JKCQ DX
9Z4AH21330.02021-05-11 - 19:05VE2TKHOp julien
L21RCA21270.02021-05-11 - 19:02IK4POIcqdx cqdx
L21RCA21270.02021-05-11 - 19:00VE2TKHCq dx ses
LZ3ND21300.02021-05-11 - 16:17PY1FOGgood dx 73
LZ3ND21301.02021-05-11 - 16:15CS7AUJ58...Muito obrigado pelo contacto...73
LZ3ND21301.02021-05-11 - 16:02IW2NCWcq cq cq
LZ3ND21301.02021-05-11 - 16:00DH0IAM5 9 nr. Stuttgart Strong
LU5FC21247.02021-05-11 - 15:34HB9NBGgood 57 in NW-Switzerland
LU5FC21247.02021-05-11 - 15:11DL8FCL
W4RN21311.02021-05-11 - 14:49W0NA
IV3DBT21330.02021-05-11 - 12:58IW3RQLCq Arpi award cq cq
LZ3ND21291.02021-05-11 - 09:50DO4RCThx 59+20
IZ1MLC21190.02021-05-11 - 09:48IT9RJQarpi Bernini
LZ3ND21291.02021-05-11 - 09:38DK4ZZDanke Nikolay 73
ON3YB/P21244.02021-05-11 - 09:37ON3UAWCA ON-00569
ON3YB/P21244.02021-05-11 - 09:36ON3UAWWFF ONFF-0446
ON3YB/P21244.02021-05-11 - 09:36ON3UAWCA ON-02431
LZ3ND21291.02021-05-11 - 09:31R2YAAtnx QSO
EA6KB21244.02021-05-11 - 09:28EA6AOJEAFF-2685