All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
G7BXU24915.02018-09-20 - 15:52G7BXUcheck prop
OL100CSR24919.02018-09-20 - 12:11OK3DM
Z6/IZ5YHD24200000.02018-09-20 - 08:42CS7ALF59
YV5MBI24915.52018-09-19 - 21:36W4GETransequitorial
M0BCT24915.02018-09-19 - 20:09PT9IRFT8 -15dB TU
KE4UYD2400000.02018-09-19 - 19:30RC3CMNI TNX QSO
EA8AAH24916.72018-09-19 - 18:33CE2VQFFT8
PU2NGB24917.12018-09-19 - 18:28CE2VQFFT8
PU2TXZ24915.02018-09-19 - 18:12WB2TQEcorrect freq
PU2TXZ24915.82018-09-19 - 18:06CE2VQFFT8
ZP4KFX24915.02018-09-19 - 14:51IK2TDMbig signal
ZP4KFX24915.02018-09-19 - 14:43IK4ADE
PU5LHF24947.02018-09-19 - 11:24PU5LHFCQ CQ CQ
XE1HYV24915.02018-09-18 - 19:28LU6FHO
S55ZMS/B24048040.02018-09-18 - 18:45S51ZOjn86cr 599
S55ZMS/B24048045.02018-09-18 - 18:45S51ZOjn86cr 599
HG2BSC/B24048020.02018-09-18 - 18:44S51ZOjn87tb 589 T.21Ci
HG2BSC/B24048015.02018-09-18 - 18:44S51ZOjn87tb 589 T.21Ci
OM100CSR24895.02018-09-18 - 13:39OM5CD
YO2RR24895.52018-09-18 - 11:32YO2KHKcq
5B4AIF24915.02018-09-18 - 11:07IZ8EDJ
5B4AIF24915.02018-09-18 - 09:03UX0FFCQ FT8 +10DB! CNDX FB!
OZ5SHF/B24048900.02018-09-18 - 05:26SM7ECMJO45VX<tr>JO65NQ 519 211km
WA4YBP2400000.02018-09-17 - 22:21RC3CMNI TNX QSO
PY7DJ24915.02018-09-17 - 19:19PY7DJpropagation open to europe but empty band
IU2DUP24915.02018-09-17 - 18:44G7BXU
LU5HA24916.02018-09-17 - 18:23LZ3YYft8 cqn
HG6BSA/B24048200.02018-09-17 - 16:22HA8MV579 134km. 22ci
HG6BSA/B24048204.82018-09-17 - 16:22HA8MV579 134km. 22ci
TR8CA24915.02018-09-17 - 14:16PU2PAU
ZS6ZP24915.02018-09-17 - 10:51UT0MJft8.cq cq
FR4PJ24950.02018-09-17 - 10:39IZ5CMLband open if some one on...
FR4PJ24950.02018-09-17 - 10:34DF7IWcq cq
FR4PJ24950.02018-09-17 - 10:33DF7IWtnx David
IX1/IZ1RZO24950.02018-09-17 - 09:35IZ1RZOCQ CQ
S55ZMS/B24048040.02018-09-16 - 19:35S51ZOJn86cr 599
S55ZMS/B24048045.02018-09-16 - 19:35S51ZOJn86cr 599
HG2BSC/B24048815.02018-09-16 - 19:34S51ZO
HG2BSC/B24048820.02018-09-16 - 19:34S51ZOJn87TB 589 T.20 Ci?
LU8EKC24916.52018-09-16 - 18:31SV1LHZ
PY1SX24916.52018-09-16 - 18:25SV1LHZ
PU5LHF24945.02018-09-16 - 12:25PU5LHFcq cq cq
ZD7BG24915.02018-09-16 - 12:044Z5MLft8 / loud
S55ZMS/B24048040.02018-09-16 - 10:42S51ZOJn86cr 599
S55ZMS/B24048045.02018-09-16 - 10:42S51ZOJn86cr 599
EH1SDC24950.02018-09-16 - 09:37EB1ASASANTINA DE COADONGA 2018
YB7SKM24916.22018-09-16 - 09:09JR0AMDCQ FT8
HG6BSA/B24048200.02018-09-16 - 07:49HA8MV559 134km. 19ci
HG6BSA/B24048204.82018-09-16 - 07:49HA8MV559 134km. 19ci
KH6/KB6EGA24950.02018-09-15 - 21:43WH6LU