All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
CS3B/B24930.02019-12-8 - 13:36VO1FOGHrd weak 100 W
PU5LHF24947.02019-12-8 - 11:10PU5LHFCQ DX CQ DX.
ZL4AS24915.02019-12-8 - 03:57ZL4TTcqn
CE3BT24915.02019-12-7 - 22:53NE6IFT8
PU2KNM24915.02019-12-7 - 22:24NE6IFT8
XE2YWB24915.02019-12-7 - 22:13NE6IFT8
KV7DX24915.02019-12-7 - 21:30NH6YFT8
VE3CIQ24916.42019-12-7 - 18:42W7MEMDN17MR<>FN15 FT8 Sent: -04 Rcvd: -16
KD0UNI24916.42019-12-7 - 18:24W7MEMDN17MR<>EN17 FT8 Sent: 08 Rcvd: 15
NF1G24916.52019-12-7 - 18:21W7MEMDN17MR<>FN32 FT8 Sent: -13 Rcvd: -07
WO4G24916.52019-12-7 - 18:16W7MEMDN17MR<>EM72 FT8 Sent: 04 Rcvd: 14
VE2RO24916.52019-12-7 - 18:15W7MEMDN17MR<>FN46 FT8 Sent: -03 Rcvd: -09
KE1R24916.52019-12-7 - 18:13W7MEMDN17MR<>FN31 FT8 Sent: 02 Rcvd: -02
LU8EEM24940.02019-12-7 - 18:08PU2UAF5/9IN GG66MV CQCQCQ
N2PEQ24916.52019-12-7 - 18:07W7MEMDN17MR<>FN32 FT8 Sent: -04 Rcvd: -11
VP8NO24915.02019-12-7 - 16:58W2CCCfn23<>gd18 ft8
KJ0B24915.02019-12-7 - 16:19VE3PVFT-8, MN
K0EOU24915.02019-12-7 - 16:17VE3PVFT-8, MN
ZD7JC24915.02019-12-7 - 15:50W2CCCfn23<>ih74 ft8 tu
VP8NO24915.02019-12-7 - 14:50N3NTFT8 IOTA SA002
CS3B/B24930.02019-12-7 - 13:51VO1FOGHrd 1 W
PU5LHF24935.02019-12-7 - 11:45PU5LHFCQ.
VK6RBP/B24930.02019-12-7 - 10:04F4CXOJN26PP<>OF87AV HRD 519
VK5GR24945.02019-12-7 - 07:00VK5SFACQ DX SSB Beaming 0 Degrees
VK5GR24945.02019-12-7 - 06:53VK5GRCQ DX Beaming Asia
XW4XR24915.02019-12-7 - 06:40VK5GRCQ FT8 - Tks 2nd New Band!
VK5GR24915.02019-12-7 - 06:27JA4DNCTnx
VK3VM24915.02019-12-7 - 02:12VK4CCFT8
VK7WX24915.02019-12-7 - 02:07VK4CCFT8
GB3MHZ/B24048830.02019-12-6 - 18:33G4BAOJO02PB(RS)JO02CG -15dBJT
CS3B/B24930.02019-12-6 - 14:39VO1FOGHrd 10 W
CS3B/B24930.02019-12-6 - 12:45VO1FOGHrd weak
PU5LHF24947.02019-12-6 - 11:15PU5LHFCQ. CQ
DB0FGB/B24048833.02019-12-6 - 07:01DL7QYJO50WB<Tr>JN59BD 14dB anl
DB0FGB/B24048830.02019-12-6 - 07:01DL7QYJO50WB<Tr>JN59BD 14dB anl
OK0EA/B24048050.02019-12-6 - 05:24DM2AFN559 ! in jo61wb
GB3MHZ/B24048830.02019-12-5 - 23:25G4BAOJO02PB(RS)JO02CG -14dBJT
J79WTA24915.02019-12-5 - 20:58WB8AIZFT8 -11dB
NH6Y24915.02019-12-5 - 20:52WB8AIZFT8 -13dB
N6WS24915.02019-12-5 - 20:22NH6YFT8
HK4GSO24917.32019-12-5 - 18:29K4KZY
VP8NO24915.02019-12-5 - 18:23KU2XFalkland
ZS6DN/B24930.02019-12-5 - 15:29VO1FOGHrd weak
ZS6DN/B24930.02019-12-5 - 13:24F4CXOJN26PP<>KG44DC HRD 519
PU5LHF24947.02019-12-5 - 10:11PU5LHFCQ DX CQ DX.
DL50AMSAT2400277.02019-12-5 - 08:10DF8NY
5T5PA24074000.02019-12-4 - 23:01PR7TUCQing
PU2VLW24917.52019-12-4 - 22:12N0UMF
E51BQ24916.12019-12-4 - 21:39K9JNFT8
KE1R24915.02019-12-4 - 21:03K9JNFT8