All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
XE2AWW28455.02018-02-20 - 21:27PU5KDMGracias 5/7 73 CQ CQ CQ
PY5QW28440.02018-02-20 - 20:59PY5ABonly for test
PY5QW28440.02018-02-20 - 20:25EA8CXYHeard weak in the noise. Deep QSB
LU3HGD28420.02018-02-20 - 20:20PU1WZYvery good
PU1WZY28400.02018-02-20 - 19:54PY1KBvery strong
PU0FDN28400.02018-02-20 - 19:27PY1KB
PQ8RS28400.02018-02-20 - 18:49PU5LHFTnx Roberto 5/9+10 73
PU5IKE28400.02018-02-20 - 18:01PU5LHFTnx Henrique 5/9+10 73
PU1RZG28400.02018-02-20 - 15:48PU1WZYcq cq dx
LU8DPM28410.02018-02-20 - 15:16PU5RTMCQ CQ DX DX
2W1ACM28450.02018-02-20 - 11:132W1ACMself spot. standing by say hi
A41NN28500.02018-02-20 - 09:42VK7JONVery faint in VK7.
A41NN28500.02018-02-20 - 09:38A41NN
R4CA28577.02018-02-20 - 08:53R4CAtnx QSO
PY5QW28470.02018-02-19 - 20:20PY5AB
PY4MAB/B28274.02018-02-19 - 18:56LU5DFGF02UD<>GG68RE 559
PT9BCN/B28284.52018-02-19 - 18:54LU5DFGF02UD<>GG29RN 559
K5AB/B28280.02018-02-19 - 18:53LU5DFGF02UD<>EM01RK 519 qsb
T1EST28370.02018-02-19 - 17:31N8DCQSX 28.375
PY4MAB28273.92018-02-19 - 09:47PY4MABBeacon 24h vert 10w gg68re
UB4HCX28500.02018-02-19 - 08:50RV4HZtnx QSO
RA0FEC28490.02018-02-19 - 03:43VK4XCS55 Slava
KH6RC28490.02018-02-19 - 02:44VK3MEGthanks randy big signal
VK8VF28268.02018-02-19 - 02:17VK3MEG
WM5Q28365.02018-02-19 - 02:04WA5GMSmith County 10 meter net
VK4CQ28490.02018-02-19 - 01:27KH6RC
KQ4PK28490.02018-02-19 - 01:25KN4JKM
KH6RC28490.02018-02-19 - 01:25JF1SNLTKS 73
KN4JKM28490.02018-02-19 - 01:20KQ4PK
WA6APQ/B28244.02018-02-19 - 00:56VK4CQ559 long beach in 3 hrs
L50A28350.02018-02-18 - 21:31LU2EM50ยช DE LU4AAO
PU8PSF28480.02018-02-18 - 20:10PY2PALTNX QSO
PY3JK28412.02018-02-18 - 20:03EA8CXYcall corr.
PY3HK28412.02018-02-18 - 20:02EA8CXYHeard weak in the noise. cq north america
PY8YAB28420.02018-02-18 - 19:59PY2PALTNX QSO
PY8AZ28420.02018-02-18 - 19:55PY2PALTNX QSO
6W/F5NHJ28457.02018-02-18 - 19:52PY2EACNothing here
WP4PUM28455.02018-02-18 - 19:50PY2PALtnx qso
PY2FB28400.02018-02-18 - 19:49PU8RJIQRT 5w CQ DX! 5/9!
PU2WDX28447.02018-02-18 - 19:46EA8CXYcalling cq dx
PR7MB28450.02018-02-18 - 19:41PY2RMY59
6W/F5NHJ28457.02018-02-18 - 19:37PU2OTW59
PU2WDX28447.02018-02-18 - 19:37PU2OKE55 IN GG66wl TNX 73
PY2OSD28415.02018-02-18 - 19:37PU8RJIqso
6W/F5NHL28457.02018-02-18 - 19:35EA8CXYHeard you weak !!!
PU2WDX28448.02018-02-18 - 19:34PU8RJIcq dx
CX8AAQ28480.02018-02-18 - 19:31PY4LDSgracias contato
6W/F5NHL28457.02018-02-18 - 19:30PY2CEcq
PR7MB28450.02018-02-18 - 19:28PU2OKE59 IN GG66wl TNX 73
PY5VT28435.02018-02-18 - 19:27EA8CXYHeard on Fuerteventura-Island