All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
XE2AWW28455.02018-02-20 - 21:27PU5KDMGracias 5/7 73 CQ CQ CQ
PY5QW28440.02018-02-20 - 20:59PY5ABonly for test
PY5QW28440.02018-02-20 - 20:25EA8CXYHeard weak in the noise. Deep QSB
LU3HGD28420.02018-02-20 - 20:20PU1WZYvery good
PU1WZY28400.02018-02-20 - 19:54PY1KBvery strong
PU0FDN28400.02018-02-20 - 19:27PY1KB
PJ4/NE9U28026.12018-02-20 - 19:13PY5ZHP599 in PY5
NC6K28100.02018-02-20 - 19:07W4NLFT-8 Sig dirty..tks
PJ4/NE9U28026.12018-02-20 - 19:06PJ2GTQSX 0.0
PJ4/NE9U28026.12018-02-20 - 19:00W3LPLHeard in NJ and TX
PQ8RS28400.02018-02-20 - 18:49PU5LHFTnx Roberto 5/9+10 73
VP8LP28074.02018-02-20 - 18:48CD2LLRCQ CQ CQ DX FT8 TNX
PY2THO28074.02018-02-20 - 18:43CD2LLRCQ CQ CQ CQ DX FT8
LU1ECO28074.02018-02-20 - 18:40CD2LLRCQ CQ CQ DX FT8
LU1MPK28074.02018-02-20 - 18:06WV2Isome sta on 10m FT8
PU5IKE28400.02018-02-20 - 18:01PU5LHFTnx Henrique 5/9+10 73
VP8LP28074.02018-02-20 - 17:55PY2YPFT8 IOTA SA002 strong
VP8LP28076.02018-02-20 - 17:51CA1FJWFT8
VP8LP28075.12018-02-20 - 17:42CU2APTnx qso 73
VP8LP28074.02018-02-20 - 17:41WV2ITnx for 10m. +02 with me
TI5/N5BEK28074.02018-02-20 - 17:09VP8LPft8
PU1RZG28400.02018-02-20 - 15:48PU1WZYcq cq dx
LU8DPM28410.02018-02-20 - 15:16PU5RTMCQ CQ DX DX
2W1ACM28450.02018-02-20 - 11:132W1ACMself spot. standing by say hi
IK0ZRR28074.02018-02-20 - 09:46IK0ZRRcall ft8 28074 asia
A41NN28500.02018-02-20 - 09:42VK7JONVery faint in VK7.
A41NN28500.02018-02-20 - 09:38A41NN
R4CA28577.02018-02-20 - 08:53R4CAtnx QSO
SP1DER28050.02018-02-20 - 07:53F6FBB
VE4TEN/B28189.02018-02-20 - 04:15VA2RF
VE4ARM/B28193.02018-02-20 - 04:04VA2RF
LU4VI28020.02018-02-19 - 22:41LU4VICq cq
PY5QW28470.02018-02-19 - 20:20PY5AB
PY2CX28074.02018-02-19 - 19:57PY5ODFT8 -10
XE1H28074.02018-02-19 - 19:55PY5ODft8 73 ANTONIO
PY4MAB/B28274.02018-02-19 - 18:56LU5DFGF02UD<>GG68RE 559
PT9BCN/B28284.52018-02-19 - 18:54LU5DFGF02UD<>GG29RN 559
K5AB/B28280.02018-02-19 - 18:53LU5DFGF02UD<>EM01RK 519 qsb
HP1RCP/B28177.02018-02-19 - 18:49LU5DFGF02UD<>FJ09HD 519
HP3AK28074.02018-02-19 - 17:52VP8LPft8
T1EST28370.02018-02-19 - 17:31N8DCQSX 28.375
PJ4/NE9U28027.02018-02-19 - 16:29W3LPLHeard in MA and NH
ZS6DN/B28200.02018-02-19 - 14:57F4CXOJN26PP<TEP>KG44DE HRD 529
PY4MAB28273.92018-02-19 - 09:47PY4MABBeacon 24h vert 10w gg68re
ES100M28080.02018-02-19 - 09:44ES8GPCQ
UB4HCX28500.02018-02-19 - 08:50RV4HZtnx QSO
JA2KGH28074.02018-02-19 - 04:43VK3MEGft8
VK6RK28074.02018-02-19 - 03:46JF1KKVft8 cq,,,(-05 tu!)
RA0FEC28490.02018-02-19 - 03:43VK4XCS55 Slava
VK2MOR28074.02018-02-19 - 03:30JF1KKVft8 -06 tnx!!